• Banner Zandvoorts Museum 2019
  • Zandvoorts Museum

40000 geregistreerde objecten



Het Zandvoorts Museum beschikt over ongeveer 40.000 geregistreerde objecten. Grotendeels betreft dat de fotocollectie. Blijven er duizenden andere objecten over waarvan slechts een fractie wordt geëxposeerd. Dat kan ook niet anders gezien de beperkte ruimte.

 

Dat betekent dus dat al het niet geëxposeerde materiaal opgeslagen moet worden. Dat kost de nodige ruimte veelal groter dan de ruimte die beschikbaar is voor daadwerkelijk exposities. Dit geldt overigens niet alleen voor ons museum. Het overgrote deel van de objecten van vele musea liggen degelijk verpakt in goed conserverende ruimtes. Niemand weet exact wat er ligt. Het is dan ook niet zo gek dat er soms een opmerkelijk vondst wordt gedaan waarvan het betreffende museum niet eens wist dat het er was.

Natuurlijk staat alles geregistreerd. Stond voorheen alles op schrift al dan niet voorzien van een foto, nu wordt alles digitaal vastgelegd. Ook het Zandvoorts Museum registreert haar objecten digitaal. In een speciaal voor dit doel ontwikkelde applicatie worden de objecten gekenmerkt middels een nummer, categorie en naam waarna een beschrijving volgt. Vervolgens wordt genoteerd waarin het object is opgeborgen en zich bevindt.

Een groep vrijwilligers is daar wekelijks mee bezig want de verwerking van bijvoorbeeld alleen al de fotocollectie van Bakels, die uit duizenden foto’s bestaat, vergt de nodige inspanning en tijd. Is het museum dan de enige die de niet geëxposeerde items kan bekijken? Nee, gelukkig niet. Het Zandvoorts museum stelt dat de collectie een erfgoed is dat voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Via de website is het mogelijk alle verwerkte objecten op te vragen. De afbeelding die wordt getoond is zelfs voor eigen gebruik te downloaden hetgeen tamelijk uniek is. Alleen bij gebruik voor commerciële doeleinden moet het museum haar toestemming verlenen. Zo kan iedereen, ondanks dat het niet geëxposeerd wordt, toch van de collectie genieten.