Nieuwe aanwinst van het museum

Vorige maand werden wij verrast met een deel van het archief van de Zandvoortse Muziek Kapel inclusief een uniform. Deze spullen werden geschonken door mevrouw Paap. Haar echtgenoot was geruime tijd penningmeester van de Muziek Kapel.

Helaas was het archief niet compleet. Tijdens de renovatie van het pand van Schaap (het wonder van Zandvoort) is het deel van voor de oorlog verloren gegaan. Niettemin zijn we blij met wat we hebben gekregen omdat we enerzijds nu een compleet uniform hebben (we waren reeds in het bezit van een pet) en anderzijds nu beschikken over informatie.

Vooral namen en toenamen van de respectievelijke leden die in de loop der jaren bij de Muziek Kapel hebben gespeeld, gekoppeld aan foto’s uit het verre verleden, zijn nu bekend. Deze informatie gaat terug tot de eeuwwisseling (19e en 20e eeuw) waar Zandvoort nog beschikte over 2 korpsen te weten het muziekkorps van Onderling Hulpbetoon en die van Paul Kruger. Naderhand zijn deze korpsen gefuseerd. Een mooi stukje muzikale historie van een muziekvereniging waarvan vele Zandvoorters als muzikant en als toehoorder heeft kunnen genieten.

Op dit moment worden alle stukken en foto’s verwerkt. Kijk op onze website onder collectie naar de reeds beschikbare foto’s en informatie.

      comments