Te zien in het museum

Een groot deel van de collectie van het museum bestaat uit foto’s. Allerlei onderwerpen en gelegenheden zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. Dat laatste is geen statement maar een feit.

In het begin van de fotografie werd niet gewerkt met films maar met glasplaten. Fotograven die in Zandvoort actief waren, zoals onder andere de bekende plaatselijke fotograaf Anthonie Bakels en Henri de Louw uit Delft, maakten eind 19e en begin 20e eeuw gebruik van deze techniek. In een grote houten camera, veelal geplaatst op een statief, werd de glasplaat geplaatst.

Vervolgens moest de plaat belicht worden door het openen van de op het onderwerp gerichte lens. De belichtingstijd moest zelf worden berekend. Afhankelijk van het (zon)licht kon dat enige tijd duren. Tijdens het portretteren van personen vroeg dat om een onbeweeglijke houding hetgeen best lastig was. Het resultaat was echter vaak verbluffend goed. De scherpte van de glasplaten zijn zelfs nu nog zodanig dat de kleinste details zichtbaar zijn. In het museum hangt op de begane grond een aantal grote afbeeldingen van foto’s die volgens die methode zijn gemaakt. De glasplaatafdrukken laten het strand en het dorp rond 1900 zien. Juweeltjes uit de collectie en een mooi beeld van Zandvoort in goeden doen.

NIEUWE AANWINSTEN VAN HET MUSEUM

Het circuit en Zandvoort zijn al decennia aan elkaar verbonden. Het heeft Zandvoort mede aan een grote naamsbekendheid geholpen. Tot op de dag van vandaag speelt het circuit nog een grote rol bij evenementen die in Zandvoort worden georganiseerd. Dat betreft niet alleen de gemotoriseerde sport, maar ook hardlopers en fietsers maken met veel plezier gebruik van de unieke 4,5 kilometer geasfalteerde baan. Op 19 tm 21 mei is er weer een topevenement te beleven waaraan Max Verstappen een bijdrage levert.

Later in het seizoen staat de historische Grand Prix op de agenda (1 tm 3 sep), voor velen een weekend om met veel plezier te kijken naar en te praten over die goede oude tijd. Tijdens die dagen zal er zeker ook gesproken worden over de mogelijke rentree van de Formule 1 in Zandvoort. Dan zou er pas werkelijk sprake zijn van een historische Grand Prix!

Het museum is in het bezit van een grote collectie foto’s waarvan een groot deel afkomstig is van de familie Bakels, een van de eerste fotografen van Zandvoort. Deze foto’s, die een grote tijdsspanne omvatten, worden op dit moment gearchiveerd en komen daardoor beschikbaar voor de bezoekers van onze site. Maar ook andere items die betrekking hebben op het circuit zijn terug te vinden in onze collectie zoals racespellen, litho’s, etsen, ansichtkaarten et cetera.

Daarnaast levert het begrip binnencircuit (modderkommen) voor veel Zandvoorters ook de nodige herinneringen op. Hier waren volkstuinen tot volledige veestapels inclusief paardenstallen te vinden. Deze zijn inmiddels verdwenen en ook het binnencircuit is niet meer vrij toegankelijk. Gelukkig hebben we de foto’s nog!
Kijk voor foto’s en andere zaken over het (binnen)circuit op onze website onder collectie.

ZANDVOORTSE MUZIEK KAPEL
Vorige maand (april 2017) werden wij verrast met een deel van het archief van de Zandvoortse Muziek Kapel inclusief een uniform. Deze spullen werden geschonken door mevrouw Paap. Haar echtgenoot was geruime tijd penningmeester van de Muziek Kapel.

Helaas was het archief niet compleet. Tijdens de renovatie van het pand van Schaap (het wonder van Zandvoort) is het deel van voor de oorlog verloren gegaan. Niettemin zijn we blij met wat we hebben gekregen omdat we enerzijds nu een compleet uniform hebben (we waren reeds in het bezit van een pet) en anderzijds nu beschikken over informatie.

Vooral namen en toenamen van de respectievelijke leden die in de loop der jaren bij de Muziek Kapel hebben gespeeld, gekoppeld aan foto’s uit het verre verleden, zijn nu bekend. Deze informatie gaat terug tot de eeuwwisseling (19e en 20e eeuw) waar Zandvoort nog beschikte over 2 korpsen te weten het muziekkorps van Onderling Hulpbetoon en die van Paul Kruger. Naderhand zijn deze korpsen gefuseerd. Een mooi stukje muzikale historie van een muziekvereniging waarvan vele Zandvoorters als muzikant en als toehoorder heeft kunnen genieten.

Op dit moment worden alle stukken en foto’s verwerkt. Kijk op onze website onder collectie naar de reeds beschikbare foto’s en informatie.

      comments