Persberichten

Samenwerking in Zandvoort tussen Center Parcs en de Kinderkunstlijn!

Samenwerking: De initiatiefnemers van Kunst op school, Marianne Rebel en Hilly Jansen, hebben in 2014 samengewerkt met het Circuit Park Zandvoort. De kinderen hebben tijdens het schooljaar van alles geschilderd over het thema Circuit. Dit samenwerkingsproject smaakte naar meer, vandaar dat er aan de directie van Center Parcs is gevraagd of zij het stokje wilde overnemen.

De directie reageerde meteen enthousiast op het voorstel.

Robert Pelt, general manager: “Op deze manier kunnen we de kinderen stimuleren om Center Parcs nog beter te ontdekken. Want er is van alles te doen in het park, een fijn zwembad, een echte kinderboerderij, een midgetgolfbaan, en sinds kort ook Laser Battle. Eigenlijk vakantie in je eigen dorp!”

Thema: Het nieuwe thema bij de Zandvoortse kinderkunstenaars is dan ook: VAKANTIE!

Kunst op school: De gemeente Zandvoort verleent jaarlijks een subsidie om de kinderen van groep 8 van alle basisscholen van Zandvoort een kijkje te kunnen geven in de keuken van de professionele kunstenaars. Er wordt theorieles op school gegeven over kunst. Een ontwerpopdracht wordt meegegeven als een soort huiswerk. Kinderen gaan daarna gericht aan het werk met research voor hun ontwerp om daarna o.l.v. een aantal kunstenaars te schilderen.

Opening: De feestelijke opening zal plaatsvinden in de Beach Factory van Center Parcs Park Zandvoort op 27 maart 2015.

http://www.kinderkunstlijnzandvoort.nl/info.html
Informatie:
Informatie en beeldmateriaal kunt u vinden op www.kinderkunstlijn.nl
Namens Kinderkunstlijn Zandvoort, Hilly Jansen, telefoonnummer 06 13427671
Namens Center Parcs Park Zandvoort – Petra Hermkens, telefoonnummer 023-5741411.

Zandvoortse courant over de start van de Erfgoedleerlijn 31-10-2014

Vrijdag 31 oktober j.l waren de kinderen van groep 1 en 2 van de Hannie Schaftschool op bezoek bij het Zandvoort Museum. Sinds 2 jaar hebben de Zandvoortse basisscholen de gelegenheid om elk jaar mee te doen aan het project de Erfgoedleerlijn.

De erfgoedleerlijn is een educatie project over o.a de geschiedenis waaronder wonen en leven in Zandvoort centraal staat. Alle klassen hebben een andere invulling m.b.t de Erfgoedleerlijn, aangepast aan de diverse leeftijdsgroepen. Voor de allerkleinste basisschoolleerlingen is dit elk jaar een bezoek aan het Zandvoort Museum.

Aldaar een rondleiding, knutselen en wandeltocht door oud Zandvoort. Marion Bos, Marja de Rooy en Ankie Joustra (logistiek) zijn de enthousiaste vrijwilligsters van het museum die de Erfgoedleerlijn organiseren voor alle Zandvoortse basisscholen groep 1 en 2. Vanaf dit nieuwe schooljaar heeft tevens Bram Molenaar en zijn vriendin van Strandactief zich beschikbaar gesteld om als sluitstuk een toneelstukje te doen over een visser en zijn vrouw in Zandvoort. Om de spanning wat op te voeren, was er ook een stoute vrouw die het visnet van de visser meenam. Deze rol werd leuk vertolkt door Marjo van der Linden.

De kinderen hadden vrijdag j.l weer een leerzame en leuke ochtend in het museum wat te merken was aan het enthousiaste medeleven en gejoel en geklap van de kids op het einde. Hierbij nog een tip voor een leuk kinderfeestje met bijv. schatzoeken, rijden in de strandtruck of misschien wel met de jarige als een echte visser garnalen gaan vissen?

www.strandactief.nl kan dit organiseren en/of combineer het met een bezoek aan ons Zandvoort Museum nieuwe stijl wat ook zeer toegankelijk is voor alle leeftijden. Inclusief een rondleiding ,dat kan het Zandvoort museum ook voor u organiseren.

De Familie Frank in Zandvoort

Inleiding

Het Zandvoorts Museum heeft de Anne Frank Stichting gevraagd om mee te werken aan een kleine fototentoonstelling over de vakanties die Anne en de familie Frank doorbrachten in Zandvoort.

De stichting werkt hier graag aan mee. Het schept de mogelijkheid om iets van het leven van de familie in Nederland te laten zien, dat in het museum weinig aandacht krijgt: de periode voor de oorlog en de onderduik.

Situatie

Het Zandvoorts Museum is een relatief klein museum dat veel aandacht geeft aan de lokale geschiedenis en daarnaast tijdelijke tentoonstellingen over verschillende thema’s programmeert, die niet per se met de Zandvoortse geschiedenis te maken hebben.

In de entree en de hal van het museum is plaats voor een kleine (semi)permanente tentoonstelling over Anne Frank in Zandvoort.

Inhoud

Inhoudelijk kunnen we aan de hand van foto’s iets vertellen over de vakanties in 1934, 1939 en 1940.

Daarbij geven we aandacht aan:
– de vakantie van 1934. De kinderen zijn nog maar kort in Nederland en vieren, net als veel andere Amsterdamse kinderen, vakantie in Zandvoort. Ook logeren ze (zonder ouders) in het kindertehuis van Käthe Neumark.

– het blauwe trammetje waarmee men uit Amsterdam naar Zandvoort reisde (het museum heeft een miniatuur replica van deze tram)

Presentatie

In de entree presenteren we een grote foto van het gezin Frank op het strand van Zandvoort (1934). Hier wordt (behalve een bijschrijft) verder geen informatie gegeven. Het is het begin van de ‘tentoonstelling’ in de lange hal achter de entree.

In de lange hal vertellen we het verhaal en laten we nog zes foto’s zien, plus een foto als achtergrond van de inleidende tekst.