Geschiedenis

Het Zandvoorts Museum is ontstaan uit het in 1977 opgerichte ‘Cultureel Centrum Zandvoort’, dat in het bezit was van een oudheidkundige collectie. Sinds 1980 is het beheer van de collectie ondergebracht bij de Gemeente Zandvoort en in 1994 is de naam ‘Cultureel Centrum Zandvoort’ gewijzigd in ‘Zandvoorts Museum’. In het jaar 2000 werd het ingrijpend verbouwde museum heropend.

Het Zandvoorts Museum is een geregistreerd museum.

Het doel van de museumregistratie van de Nederlandse Museumvereniging (NMV) is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. Uitgangspunt is dat een geregistreerd museum na vijf jaar herijkt moet worden.