Erfgoedleerlijn voor basisscholen

De Erfgoedleerlijn is een project in het kader van cultuureducatie. Het project is ontwikkeld in samenwerking met alle basisscholen van Zandvoort en culturele instellingen in Zandvoort. Zowel scholen als museum zijn van mening dat het belangrijk is voor jeugd om kennis te nemen van het culturele erfgoed om hen heen.

Ieder basisschooljaar maken leerlingen van alle groepen kennis met een onderwerp uit het cultureel erfgoed van Zandvoort. Bij ieder onderwerp hoort een op maat gemaakte leskist. De projecten beginnen over het algemeen met een les in de klas, waarbij de leskisten als leidraad  dienen. De leskisten kunnen door leerkrachten op deze website worden gereserveerd. Bijbehorende werkbladen zijn van deze website te downloaden.

Na de les in de klas, krijgen groepen een bezoek van een culturele instelling op school of gaan leerlingen op bezoek bij een instelling alwaar het programma zich vervolgt.

De Erfgoedleerlijn is tot stand gekomen dankzij financiële steun van Provincie Noord-Holland en Gemeente Zandvoort en de belangeloze inzet van culturele instellingen, zoals Folklorevereniging De Wurf, Het Jutters Mu-ZEE-um, de Reddingbrigade Zandvoort en de Bomschuiten Bouwclub Zandvoort.

De lessen zijn vormgegeven door Sandra Overweg van Xantext in samenwerking met Marieke van de Pol van Van de Pol Grafisch Ontwerp.

De rechten van de foto’s die zijn gebruikt voor de erfgoedleerlijn berusten bij Het Noord-Hollands Archief, Zandvoorts Museum en Rob Bossink.